2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Resul ve Nebi kavramlarının arasındaki farkı açıklayınız.
2. “Namaz dinin direğidir.” Hadisini açıklayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıda peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah tarih boyunca yalnızca 25 tane peygamber göndermiştir
B) Yaşantılarıyla insanlara örnek olmuşlardır
C) Allah’ın mesajını insanlara iletmişlerdir
D) Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmiştir
2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Peygamberler güvenilir ve dürüsttürler
B) Peygamberler zeki ve akıllıdırlar.
C) Peygamberler Allah’a itaat eden kimselerdir.
D) Peygamberler ölümsüzdürler.
3. Hz. Muhammed peygamber olmadan önce, insanlar Mekke dışına çıkacakları zaman mallarını ona emanet ederlerdir. Kendisine Muhammedü’l– Emin (Güvenilir Muhammed) derlerdi.
Hz. Muhammed’in bu özelliği peygamberlerin hangi özellikleri ile ilgilidir?
A) Akıllı ve zeki olması
B) Güvenilir
C) Günah işlemeyen
D) Allah’tan aldığı mesajı insanlara iletmesi
4. “…İblis’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu: ‘Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?’ (İblis), ‘Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.’ dedi. Allah, ‘Öyle ise in oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! Artık sen aşağılıklardansın!’ buyurdu.”
Bu ayete göre şeytanın Allah’a asi olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Adem’in özelliklerini kıskanması
B) Kendini üstün görmesi
C) Alçak gönüllü olması
D) İlminin yüksek olması
5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an’ın iç düzeni ile ilgili değildir?
A) Sure
B) Cüz
C) Ayet
D) Mushaf

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Risalet – İlahi kitaplar – Sure – Secde – Tevrat
1. . . . . . . . . . . . . . . Nübüvvet ile eş anlamlı bir kelimedir.
2. Allah’ın insanlara mesajını iletmek için gönderdiği kitaplara . . . . . . . . . . . . . . . denir.
3. Allah, Hz. Musa’ya . . . . . . . . . . . . . . indirmiştir.
4. Kur’an’ı Kerim yüz on dört . . . . . . . . . . . . . oluşmaktadır
5. Kulun Rabbine en yakın olduğu an . . . . . . . . . . . anıdır

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. Peygamber sözlükte haberci, elçi anlamına gelmektedir.
2. Kur’an’da doksan dokuz tane peygamber ismi geçmektedir
3. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından seçilmiş, üstün özelliklere sahip kimselerdir.
4. Allah bizleri akıllı ve iradeli varlıklar olarak yaratmıştır
5. Hz. Adem’e 114 suhuf indirilmiştir

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir