2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İslam dininin musikimiz üzerindeki etkilerini anlatınız.
2. Hz. Süleyman hakkında kısaca bilgi veriniz.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin torunları birlikte verilmiştir?
A) Hz. Hasan – Hz. Hüseyin
B) Hz. Ali – Hz. Hüseyin
C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Hasan
D) Hz. Osman – Hz Ömer
2. Kur’an’ın 108. Suresidir.
Üç ayettir
Mekke’de indirilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nas Suresi
B) Felak suresi
C) İhlas Suresi
D) Kevser Suresi
3. Aşağıdakilerde hangisi camilerin bölümlerinden biri değildir?
A) Minber
B) Vaaz kürsüsü
C) Bahçe
D) Mihrap
4. Şarkılarımızda, türkülerimizde; Allah, kader, cennet, melek, şeytan, Azrail, haram, helal, kurban gibi dinî ifadelerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir.
A) Musikinin dinimizi etkilediğini
B) Dinimizin, musikimizi etkilediğini
C) Dinimizin mimarimizi etkilediğini
D) Dinimizin edebiyatımızı etkilediğini
5. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin etkisiyle oluşmuş örf ve adetlerimizden biri değildir?
A) Sünnet
B) Mevlit merasimi
C) Bayramlaşma
D) Evlenme
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Kevser – Mihrap – Ahmet Yesevi – Seyyid – Semah –
1. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere …………………..denir.
2. Peygamberimiz (s.a.v.) için cennette hazırlanan havuzun adı . . . . . . . . . havuzudur.
3. Camilerin içinde ve kıble yönünde bulunan, imamın, cemaatin önüne geçip namaz kıldırdığı bölüme . . . . . . . . . . . . . denir.
4. Türk-İslam edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri . . . . . . . . . . . . . . . . dir.
5. . . . . . . . . . . Alevilik-Bektaşilikte müzik eşliğinde belli bir ritimle dönülerek yapılan törendir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Hz. Hasan (r.a.), Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) çok benzerdi.
2. ( ) Camilerin içinde veya dışında abdest almak için yapılan yerlere minber denir.
3. ( ) Türkler, Müslüman olduktan sonra yazmış oldukları eserlerde İslam dininin temel ilkelerine yer vermişlerdir.
4. ( ) Din, örf ve adetleri etkilemez.
5. ( ) Mevlit, Peygamberimizin doğumunu anlatan eserlere verilen isimdir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir