2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Selamlaşmanın önemi nedir? Açıklayınız.
2. Nezaket kurallarına uymak bize ne kazandırır. Açıklayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. “Selam, kelamdan öncedir.” (Hadis)
“Önce selam, sonra kelam (konuşmak).” (Atasözü)
Buna göre
I. Selamlaşma adabı
II. Sofra adabı
III. Konuşma adabı
konularından hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
2. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız.”
Bu hadise göre Peygamberimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Peygamberimiz bizlere selam söylemiştir
B) Peygamberimiz selamlaşmaya çok önem vermiştir
C) Peygamberimizin en çok sevdiği amel selam vermektir
D) Müşrikler, Peygamberimize selam verirlerdi
3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimimizde dikkat etmemiz gereken hususlardan biri değildir?
A) Her zaman yüksek tonda konuşmalıyız
B) Bize iyilik edene teşekkür etmeliyiz
C) Kibar ve nazik olmalıyız
D) Kaba söz söylememeliyiz
4. aşağıdakilerden hangisi sofra adabından biri değildir?
A) Yemeğe üflememeliyiz
B) Sağ elimizle yemek yemeliyiz
C) Beğenmediğimiz yemek için olumsuz konuşmalıyız
D) Yemeği önümüzden yemeliyiz
5. Hz. Muhammed eşlerine her zaman kibar davranmıştır. Ev işlerinde onlara yardım etmiştir. Diyen Ali Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisini anlatmış olabilir?
A) Bir baba olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
B) Bir eş olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
C) Bir dede olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Bir torun olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Tatlı dil – Tahiyyat – Haram – Selamlaşma – Hz. Fatıma
1. İnsanların birbiriyle kaynaşmasının ilk adımı . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yılanı deliğinden çıkarır.
3. Kumar, faiz, hırsızlık, gasp, gibi yollardan elde edilen yiyecek ve içecekler dinimize göre . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . sözlükte; selam vermek, tazimde bulunmak anlamına gelir
5. Hz. Peygamberimiz hayattayken çocuklarından . . . . . . . . . . . . . . . . hariç hepsi hepsi vefat etmiştir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Birbiriyle karşılaşan iki insan önce selamlaşmalıdır.
2. ( ) Güzel sözlü insanlar toplum içinde sevilmezler
3. ( ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) ile evliliğinden altı çocuğu olmuştur
4. ( ) Sofrada ağzımızda yemek varken konuşmak güzel bir davranıştır
5. ( ) Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Lokman’a (a.s.) hikmet verildiği belirtilmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir