2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Evrende bir düzen olmasaydı ne gibi olumsuzluklar yaşanırdı. Açıklayınız.
2. Ramazan ayı bizim için neden önemlidir. Açıklayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Hz. İbrahim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İbrahim’in (a.s.) adını taşıyan bir sure yer almaktadır.
B) Peygamberimiz, Hz. İbrahim (a.s.) den hiç bahsetmemiştir
C) Sevgili Peygamberimiz Hz. İbrahim’in soyundan gelmektedir.
D) Hz. İbrahim (a.s.); Hz. İshak (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) peygamberlerin babasıdır
2. Mekke Dönemi’nde indirilmiştir
Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir.
Kur’an’ın en kısa surelerinden biridir.
Yukarıda özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebbet Suresi
B) Nas Suresi
C) Felak Suresi
D) İhlas Suresi
3. Oruç tutan kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
A) Kötü söz söylemez
B) İnsanları incitmez
C) Sabırsız davranır
D) İyilik yapmaya çalışır
4. “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”
Bu ayetten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oruç ibadeti, insanı korur
B) Oruç ibadeti farzdır
C) Oruç ibadeti İslam’dan önce de farz kılınmıştır
D) Sağlığımızı korumak için oruç tutmalıyız
5. “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.”
Derse başlamadan önce bu ayeti okuyan Suzan Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisi işleyeceği söylenebilir?
A) Allah (c.c.) vardır ve birdir
B) Allah (c.c.) yaradandır
C) Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yeter
D) Allah (c.c.) ile irtibat: Dua

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
İhlas – Esmâ-i Hüsnâ – Dua – Rahman – Sünnet
1. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine . . . . . . . . . . . . . . . . . denir.
2. . . . . . . . . . . . dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.
3. . . . . . . . . . . insanın dilek ve isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir.
4. . . . . . . . . . . . . samimiyet, içtenlik, karşılıksız sevgi, doğruluk, temizlik, gösterişsizlik anlamlarına gelir.
5. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına . . . . . . . . . . . denir
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Gece ve gündüzün oluşumu, Evrende mükemmel bir düzenin olduğunu gösterir.
2. ( ) “Bismillâhirrahmânirrahîm” ifadesi “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).” anlamına gelir.
3. ( ) Allah (c.c.) güzel davranışlarda bulunan ve iyi bir insan olarak yaşayan kullarını cennetle ödüllendirir.
4. ( ) Hz. İbrahim, Hz. Muhammed’in babasıdır.
5. ( ) Duada samimiyet önemli değildir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir