2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF KURAN- I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULAR

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………………… 9. SINIF KURAN- I KERİM DERSİ I. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . .Sınıfı ………………… ….. Puan

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 İslam alimleri Kuran’ı nasıl tanımlamışlardır?

Kuran;…………………………………….

 Hangi Peygambere kaç sayfa suhuf gönderilidi?
Hz Adem ……………… Hz.İdris…………………….
Hz. Şit ………………. Hz. İbrahim………………

 Aşağıda Kuran’ın bazı isimleri verilmiştir .Ne anlama geldiklerini karşılarına yazın.
Kuran………………………………… Furkan……………………………………………
Hikmet………………………………. Büşra…………………………………………..
Zikr…………………………………….. Beyan…………………………………………..
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( )Ayetlerin sıralarının düzeni tevfikidir.
( )Kuran ayet ve surelerden oluşmaktadır.
( )Kuran’ı Kerim 25 yılda peyderpey olarak indirilmiştir.
( )Kuran’da 114 sure bulunmaktadır.
( )Kuran’ın en kısa suresi Kevser suresidir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kelimeyle doldurun.
 Kuran benzersiz ve…………………………..kitaptır.
 Kuran ayetleri Allah’ın……………………….oluşur.
 Kuran’ın indirilişi ………………….yılında başlamış………………….yılına kadar devam etmiştir.
 Allah’ın varlığına ve birliğine delil olan sure……………………….
 Apaçık ,anlaşılır manasına gelen Kuran’ın ismi………………………..

 Kuran’da insanın yaratılışı hakkında nasıl bir bilgi verilmiştir?Açıklayınız.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir