2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ V AHLAK BİLGİSİ DERSİ2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek açıklayınız.
2.Maturidilik mezhebi hakkında bilgi veriniz.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( )İslam dini insanların savurgan olmamalarını emreder.
( )Gıybet İslam dininde yerilen davranışlardan birisidir.
( )Dini yorumların farklı olmasında kültürel ,sosyal, siyasal olayların etkisinden bahsedilemez.
( )Din ile ahlak birbirini etkileyen unsurlardır.
( )Hasedin yaygınlaştığı toplumda huzurdan bahsedilemez.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kelimeyle doldurun.
 Kuran’da anlamı kapalı olan ayetlere…………………………… ,anlamı açık olup ne ifade ettiği açık olan ayetlere……………………… denir.
 Hasedin zıddı………………..dır
 İsraf eden kimseye …………………denir.
 Herhangi birisi hakkında kesin bir delile dayanmadan yapılan kötü tahmine…………………..denir.
 ……………………………….. devletine ve vatanına karşı olan sorumluluklarıdır.
 Kuran’da Hz. Peygamber’in evinin odaları manasına gelen sözcük……………………………….
 Ehli sünnete mensup olanlara…………………… denir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan uygun seçeneği işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’da yerilen davranışlardan birisi değildir?
A) Yalan B)iftira C)Tecessüs D) Haset etmek E) İffet
2.Eşariliğe dair verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
B)Allah’ın ahirette görülmesi mümkün değildir.
C)Halife seçimle gelir.
D)İyi kötü gibi davranışlar din ile bilinir.
E)Kuran sonradan yaratılmamıştır.

3.Aşağıdakilerden hangisi İslam Ahlakının gayelerinden birisi değildir?
A)Kişinin duygularını yönetmeyi amaçlar.
B)Kişinin düşüncelerini kontrol etmeyi amaçlar
C)Bireyin davranışlarını yönetmeyi amaçlar
D)Bireyin iradesini bilinçli kullanmasını amaçlar
E)Bireye ahlaki sınırlar getirerek davranışlarını sınırlandırmayı amaçlar.
4.İslam dininde mahremiyetin ihlali manasına gelen kavram hangisidir?
A) Gybet B)iftira C)Tecessüs D) Haset etmek E) Koğuculuk
5.Eşarilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Allah birdir eşi ve benzeri yoktur.
B)Halife atamayla gelir.
C)İyi,kötü çirkin din ile bilinir.
D)Kuran sonradan yaratılmamıştır.
E)Allah ahirette müminler tarafından görülecektir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir