2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ V AHLAK BİLGİSİ DERSİ2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam dini aileye niçin önem vermiştir?Açıklayınız.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( )İslam medeniyetinin sanatlarından birisi de musikidir.
( )İslam dinine göre kişinin bilgisizliğinden dolayı malı ucuza alması ya da başkasının pazarlığı üzerine pazarlık yapmak hoş karşılanmamıştır.
( )İslam’a göre çevreye karşı duyarlı olmak ahlaki bir davranış değildir.
( )Aile bireyin ilk eğitimini aldığı yerdir
( ) Ahlak kişinin nefsinin isteklerine uymasıdır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kelimeyle doldurun.
• ………………………………..akrabalarla görüşmek, ziyaret etmek gibi anlamlara gelir.
• İnsanların geçmiş süreçlerde oluşturdukları ve gelecek nesillere aktardıkları dil,din,felsefe,örf ve adetler gibi değerler bütününe……………………… denir.
• …………………………..eski el yazması kitaplarda görülen ışık,gölge etkisi yaratılmayan küçük renkli resim sanatına denir.
• İslam ahlakınını kaynakları…………………… , ……………………………… dir.
• Bir toplumun sosyal yapılarında davranışlarınsa önceki durumlara göre gözlenen farklılıklara ……………………… denir.
• ……………………………..Toplumun değişik kısımlarında hayat standardı, gelir düzeyi gibi bir takım ölçülerin dikkate alınmasıyla sosyal yapıda sağlanan dengeye denir.
• ……………………….Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kendi malından harcamasına denir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan uygun seçeneği işaretleyiniz.
1.İslam da anne ve babanın çocuklarına karşı görev ve sorumlulukları vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklara örnek olarak verilmez?

A)Beslenme,barınma ihtiyaçlarını giderme
B)Çocukları hakkında her zaman doğru kararlar alması
C)Şevkat ve merhamet gösterme
D)Onları her türlü tehlikeden koruma
E)Doğdukları zaman onlara güzel isimler koyma

2.İslam dini kültürel hayatımızın zenginleşmesinde birçok katkısı vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bunlar arasında sayılmaz?
A)Dil B) örf ve adetler C) ırk D)musiki E) mimari

3.Arap harfleriyle bir yazıyı estetik kurallara bağlı kalarak etkili ve güzel bir şekilde yazmaya denir.Türkler’ de İslam dinini kabul etmeleriyle beraber Arap harflerini güzel bir uslupla Kuran’ı Kerim’i yazmaya çalışmışlardır.
Yukarıda açıklaması verilen sanat dalı hangisidir?
A)Kündekari B) Tezhip C)Minyatür D)Hat E) Çinicilik

4.Levni,Nigari,Seyyit Lokman,Osman Kalender gibi sanatçılar aşağıdaki alanların hangisinde başarılı olmuştur?
A)Minyatür B) Tezhip C)Minyatür D)Şiir E) Çinicilik
5.Sosyal değişim toplumsal hayatta birçok alana etkisinden bahsedilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan birisi değildir?
A)Ahlaki alan B) Sosyal alan C)Mübarek gün ve geceler D)Ekonomik alan
E) Kültürel alan

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir