2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İslam alimlerinin ötenaziye bakış açıları nasıldır?
2. Hinduizm’in gelişimi hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.
 İyileşme umudu olmayan bir hastanın kendi isteği veya yakınlarının talebiyle hayatına son verilmesine…………………………. Denir.
 Derin düşünce, tefekkür manasına gelen sözcük…………………….
 Budizm’in üç cevheri vardır. Bunlar:……………………, ………………………………, ……………………….
 Tanrının insan şekline bürünüp yeryüzüne inmesi……………………
 Hinduizm’in kutsal kitabı…………………………….
Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D ) yanlış olanların başına( Y) koyun.
( )İslam’ın koruma altına aldığı beş temel değerden birisi de malın korunmasıdır.
( )Hinduizm’in diğer adı Brahmanizim’dir.
( )Budizm’de öldürmeme, hiçbir canlıya zarar vermeme anlamına gelen kavram ahimsadır.
( )Konfüçyanizm’in en tanınan simgesi Yin ve Yang’dır.
( )İslam’a göre dinin özü değişir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın.
1.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininden haram yiyecekler arasında sayılmaz?
a)Leş b)deniz ürünleri c)domuz eti ve ürünleri d)Allah’tan başka ilahlar adına kesilen hayvanlar e)kan
2.Hinduizim’de toplum tabakalara ayrılmıştır. Bu tabakalardan hiçbirine dahil olmayan, hiçbir hakkı olmayan sınıfa ne ad verilir?
a)Brahmanlar b)Paryalar c)Kşatriyalar d)Vaisyalar e)İşçiler
3.Budizim’in kurucusu Buda’dır.Hindistan’da doğmuş bir dindir. Aşağıdakilerden hangisi bu dinin inançla ilgili kavramalarından birisi değildir?
a)Nirvana b)Mehdi inancı c)Karma d)Bihar e)İAhimsa
Çin’in resmi dinlerinden birisidir. Tanrılarına ‘Tien’ adı verilir.Bu dinde yerleşmiş bir ibadet ve dua şekilleri yoktur. Ahlakın temeli toplumda barışı hakim kılmaktır.
Yukarıda açıklaması verilen din hangisidir?
a)Budizim b)Sihizim c)Konfüçyanizim d)Yahudilik e)Caynizim

5.Brahmanizm’in kast sistemine karşı çıkmış, güzel davranma, hiçbir canlıya zarar vermeme öğretileriyle ortaya çıkan din hangisidir?
a) Hinduizm b)Sihizim c)Konfüçyanizim d)İslamiyet e)Budizim

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir