2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Mevlevilik hakkında bilgi veriniz.
2.Günümüz sorunları çözülürken İslam dininin kullandığı yöntemler nelerdir? Açıklayınız.

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.
 Hasan-ı Basri ekolünde………………….,,Rabia el Adevviye ekolünde ……………………ön plana çıkmaktadır.
 Nefsin ve bedenin aruzlarını en aza indirerek ibadetle uğraşmaya……………………… denir.
 Yeseviliğin öğretilerinden bahseden eseri…………………………..
 Ölen birinin ardından helallik almak amacıyla yapılan erkana………………………………..
 İnsanın düşüncesinde, hal ve hareketlerinde olgun hale gelmesine…………………….. denir.

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D ) yanlış olanların başına( Y) koyun.
( )Cem evlerinde bulunup ışıkları yakan kimseye çerağçık denir.
( )Semah esnasında sağ elin yukarıda olup diğer elin aşağıda olması;halktan alıp hakka vermeyi temsil eder.
( )Güncel sorunları çözmede Kuran tek başına yeterli bir kaynaktır.
( )Dinin korunması kapsamında ibadetler kısmı da ele alınabilir.
( )Şii ve Caferilikte matem orucu yoktur.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın.
1.İslam tarihinde muhacirle ensarın kardeşliğine dayanan sistemin Alevilikteki karşılığı nedir?
a)Birlik Cemi b)Musahiplik c)Düşkünlükten Kaldırma Erkanı d)Gülbank e)Semah
2.Sufi sözcüğü hangi dönemde kullanılmaya başlanmıştır?
a)Marifet Dönemi b)Tasavvuf Dönemi c)Tarikat Dönemi d)Hakikat Dönemi e)Sufilik Dönemi
3.Alevilerin orucu Ramazan orucundan farklıdır. Muharrem ayının ilk on gününde oruç tutan kimsenin yapmaması gereken davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez?
a)Aynaya bakılmaz b)Hayvan kesilmez c)Tıraş olunmaz d)Et yemeği yenilmez e)Ağaç kesilmez

4.Bektaşiliğin bugünkü şeklini almasını sağlayan şahsiyet kimdir?
a)Hacı Bektaşi Veli b)Balım Sultan c) Ahmed Yesevi d)Hacı Bayram Veli e)Mevlana

5.Aşağıdakilerden hangisi Mevlevi ayinlerinde kullanılan enstrümanlardan birisi değildir?
a)Kudüm b)mazhar c) tef d)kanun e)rebap

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir