2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ I. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran etkenlerin neler olduğu açıklayınız
2.Anadolunun Müslümanlaşmasında fütüvvetin etkilerinin nasıl olduğunu açıklayınız?
Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D ) yanlış olanların başına( Y) koyun.
( )Türkler’İslam’ı benimsemesinde kendi gelenekleriyle onların yaşam tarzlarının benzer olması etkili olmuştur.
( )Mevlana’nın hayatında önemli etkileri olan kişi Şems-i Tebrizi’dir.
( )Ebu Hanife hukuk metdolojisi alanında ilk kitap olarak Risale eserini ele almıştır.
( )Türkler İslamiyet’le ilk olarak Talas Savaşı ile karşılaşmıştır.

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.
 Sınır bölgelerine askeri amaçlı kurulmuş olan korunaklı yapılara…………………………… denir.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın.
 Delikanlılık,yiğitlik,cesurluk, cömertlik manasına gelen kavrama………………………. Denir.
 Ebu Hanife’nin akait konularını içeren eserinin adı………………………………..
 Karahanlılar’ın ilk Müslüman hakanı………………………………
 Mutezile mezhebinden ayrılıp kendisine yeni bir mezhep kuran kişi………………………………

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın.

1.Türkler İslam’dan önce birçok dine inanmışlarıdr.Aşağıdakilerden hangisi bu dinler arasında örnek olarak verilemez?
a)Hinduizm b)Budizim c)Maniheizm d)Yahudilik e)Hristiyanlık
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed’dir.Türk asılllı bir bilgindir.Fıkıh ve tefsir alanında oldukça bilgiye sahiptir.En tanınmış eseri de Tevhid adlı kitabıdır.
Yukarıda açıklaması verilen kimdir?
a)Eşari b)Ahmet Yesevi c)Ebu Hanife d)Cafer es-Sadık e)Maturidi

2.Mevlana’nın eserlerinin dili farsçadır. Birçok eser yazmıştır.Şiir uslubunda ve tasavvufi düşüncenin etkisiyle oluşturduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
a)Divan- Kebir b)Fihi ma Fih c)mesnevi d)Risalet’un Nüshiye e)Mantuk’ut Tayr

3.Ahi Evran’ın kurmuş olduğu ahilik teşkilatının temel ilkeleri vardır. Hangisi bunlardan değildir?
a)Sofranı açık tut b)Kapını kapalı tut c)Belini kapalı tut d)Dilini kapalı tut e)Gözünü kapalı tut

4.Anadolu ve Balkanlar’ın Müslümanlaşmasında etkili olan alperen aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eşari b)Sarı Saltuk c)Yunus Emre d)Cafer es-Sadık e)Maturidi
5.Hanefiler itikatta hangi mezhebe bağlıdır?
a)Eşari b)Mutezile c)Şafii d)Hanbeli e)Maturidi
6.‘Kuran öğrenenin saygınlığı artar,fıkıhla meşgul olanın değeri yükselir,hadis yazanın delilleri güçlenir,dil çalışanın tabiatı incelir………..’İlimlerin faydalı olduğunu bu sözlerle dile getiren alim kimdir?
a)Şafii b)Yunus Emre c)Ebu Hanife d)Ahmet Yesevi e)Maturidi

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir