2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ I. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.İlim öğrenmek (kadın erkek) her mümin için farzdır. Hadisini yorumlayınız.
2.Müslümanların Matematik alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verin.

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.
 Osmanlılar döneminde kurulan ilk medrese …………………………………….dir.
 Gökyüzünde meydana gelen olayları incelemek için inşa edilen kurumlara…………………………….. denir.
 İslam diniyle alakalı hükümleri ayrıntılı ve delillere dayalı bir şekilde araştıran ilim dalına ……………….. denir.
 Bilim-i felek,ilm-i nücum alarak bilinen bilim……………………………. Dir.
 Fiziksel etkenlerin insan ruhuna etkilerini inceleyen bilim adamı…………………………

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D ) yanlış olanların başına( Y) koyun.
( )Tıp alanında çalışma yapan ilim adamlarından biri de İbni Sina’dır.
( )Felsefe ve mantığın İslam coğrafyasına girmesi birçok ilim dalı üzerinde olumsuz etki yapmıştır.
( ) Kuran’ın iyi anlaşılmasında ve yorumlanmasında tefsir ilminin yeri oldukça büyüktür.
( )Nizamiye medresesinde hocalık yapan alimlerden birisi de Gazali’dir.
( )Biruni’nin sağlık alanında yazdığı en önemli eseri Kitab’uş Şifa’dır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın.
1.İslam dininde hastanelere birçok isim verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlara örnek verilmez
a)Bimarhane b)Ribat c)Darüşşifa d)tımarhane e)şifahane

Bilgi evi denilir.
Tercüme edilen kitapların korunduğu yerdir.
Abbasi halifesi Mansur bu kurumu geliştirmştir.
2.Yukarıda açıklaması verilen bilimsel kurum hangisidir?
a)Zaviye b)Hastane c)Darüşşifa d)Beyt’ül Hikme e)Medrese

3.Cumhuriyet Döneminde Elmalılı Hamdi Yazır’ın ele aldığı tefsir kitabının adı nedir?
a)Fizilal’il Kuran b)Hak Dini Kuran Dili c)Cami’ul Beyan d)İslam’ın Özü ve Kuran’ın Ruhu e)Nesefi Tefsiri
4.Emeviler döneminde hadis yazılmasını emreden devlet adamı kimdir?
a)Ömer b. Abdulaziz b)Halife Me’mun c)Yezid d) II.Muaviye e)Mervan
I. Cami
II. Mektep
III. Rasathane
IV. Kütüphane
5.Yukarıda verilen eğitim kurumlarının hangileri üzerinde İslam medeniyetinin etkilerinden söz edilebilir?
a)I,II b)Yalnız IV c)I,II,III d) I,IV e)Hepsi

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir