2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………………… 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
Adı: . . . . . . . . . . . . . . Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . . . No: . . . . . Puan:
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Sekülerleşme nedir? Açıklayınız.
2.İslamofobi nedir açıklayınız?
 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( )Pozitivizmin kurucusu Aguste Come’dur.
( )İslam dini bilimi teşvik eder ve destekler.
( )İmanın olduğu yerde şüphe ve tereddütten de bahsedilebilir.
( )Din istismarlığı yapanlara geçmişten Hasan Sabbah’ ın yapmış olduğu Batınilik hareketi örnek verilebilir.
( )Tevratın Tesniye bölümünde Yahudiler’in sayılarından ve bayramlarından bahsedilir.

 Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.
 Tanrı hakkında kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını söyleyen yaklaşım………………….
 ………………………Hiçlik,yokluk manasına gelir. Ayrıca ahlak,inanç,siyaset bir çok alanda hiçbir değeri kabul etmeyen bir yaklaşımdır.
 Yahudilerin ibadet mekanlarıa…………………….denir.
 Yahudiler’in yazılı kitaplarına………………….., sözlü kitaplarına ise…………………..denir.
 Yahudiliğin simgeleri……………………… ve ………………………….dır.
 Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan uygun seçeneği işaretleyiniz.
1.Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin oluşmasında etkili olduğu söylenemez?
a)Hızlı şehirleşme
b)Aile kurumunun güçlenmesi
c)Ahlaki ve sosyal belirsizlikler
d)Dini yükümlülüklerden kaçma isteği
e)Bireyselleşme yönündeki eğilim
2.Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliği’in On Emri arasında sayılamaz?
a)Başka ilahlar olmayacak
b)Zina etmeyeceksin
c)Faiz yemeyeceksin
d)Çalmayacaksın
e)Annene ve babana hürmet edeceksin
3.Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler’in mezhepleri arasında sayılamaz?
a)Ortodoks Yahudilik
b)Reformist Yahudilik
c)Samiriler
d)Essenilik
e)Muhafazakar Yahudilik
4.Hristiyanlıkta,günlük,haftalık ve yıllık ritüellerin yanında bazı sakramentler vardır?Aşağıdakilerden hangisi bu sakramentler arasında sayılmaz?
a)Evharistiya
b)Konfirmasyon
c)Günah itirafı
d)Ağlama duvarı
e)Ekmek Şarap Ayini
5.Hristiyanlıkta vaftiz edilen çocuğun 13-16 yaşına geldiğinde kutsanmış bir yağla vücudunun yağlanmasına ne ad verilir?
a)Sakrament
b)Konfirmasyon
c)Günah itirafı
d)Vaftiz
e)Ekmek Şarap Ayini

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir