2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Muhammed’in rahmet peygamberi olmasını bir örnekle açıklayınız.
2. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları yazınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Hz. Peygamber insanları Allah’a ortak koşmamaları, toplumun düzenini bozmama konusunda uyarmıştır.
Bu parçada Hz. Peygamberin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?
A) Rahmet peygamberi olmasına
B) Uyarıcı olmasına
C) Müjdeci olmasına
D) Son peygamber olmasına
2. Aşağıdakilerden hangisi hz. Muhammed’in özelliklerinden biri değildir?
A) Güzel ahlaklı olması
B) Kur’an’ı açıklaması
C) Son peygamber olması
D) İlk insan olması
3. Aşağıdakilerden hangisi Kafirun suresinin anlamı içerisinde yer almaz?
A) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
B) Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.
C) De ki: “Sabahın rabbine sığınırım
D) De ki; ‘Ey Kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
4 Din anlayışı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Dış etkenlerden etkilenir
B) Vahiy yoluyla meydana gelir
C) Kişilere göre farklılık gösterir
D) Zamanla değişir
5. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri arasında gösterilemez?
A) Allah’ın varlığı
B) Coğrafi sebepler
C) Kültürel sebepler
D) Sosyal sebepler
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Mezhep – güzel ahlak – vahiy – Fıkıh – malikilik
1. Hz. Muhammed . . . . . . . . . . . . . . tamamlamak üzere gönderilmiştir
2. Dinin kaynağı . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . gidilecek yer-yol, takip edilen yöntem, ekol anlamlarına gelir
4. . . . . . . . . . . bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak anlamlarına gelir.
5. Malik b. Enes’in görüşleri etrafında oluşan ve ona nispet edilen mezhe . . . . . . . denir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Hz. Muhammed insanlara karşı son derece merhametli davranmıştır.
2. ( ) Dinin amacı yalnızca ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
3. ( ) İnsanların yaşadıkları yerler düşünce yapılarını etkiler.
4. ( ) Allah’ın (c.c.) varlığı dinî emir ve ibadetler akılla bilinebilir.
5. ( ) Allah’ın (c.c.) zati ve subuti sıfatları vardır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir