2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Muhammed’in insani özelliklerini örneklerle açıklayınız.
2. Güzel ahlaki tutum ve davranışların toplumsal faydalarını yazınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1 “… İyiliği emret, kötülükten alıkoy…”
Bu ayetten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötü insanlar, iyi insanların iyilik yapmasına engel olurlar
B) İyi insanlar hiçbir zaman kötülük yapmazlar
C) Allah iyi insanları cennetle mükafatlandıracağını müjdelemiştir
D) Allah insanların iyiliğe yönelmesini kötülüklerden uzaklaşmasını emretmiştir
2. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar konusunu işleyen Mehmet Öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisini işlediği söylenemez?
A) Adalet
B) Dostluk
C) Özdenetim
D) Yalancılık
3. Aşağıdakilerden hangisi saygı ve sevgi çerçevesi içinde değerlendirilemez?
A) Sevdanın, annesinin yaptığı yemeği beğenmemesi
B) Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlenilmesi
C) Büyüklerin, küçüklerin hatırlarını sorması
D) Ali’nin, babasının elini öpmesi
4. “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”
Bu ayette Hz. Muhammed’in hangi yönüne dikkat çekilmiştir?
A) Son peygamber olmasına
B) Allah’tan vahiy almasına
C) Dürüst olmasına
D) Ahlakının güzel olmasına
5. Hz. Adem’den itibaren gelen bütün dinlerin ortak adı İslam’dır. Hz. Muhammed’e de vahyin tamamlanması ile İslam dini tamamlanmış olmuştur.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İlk peygamber Hz. Muhammed’dir
B) İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’dir
C) Son din İslam’dır
D) İslam bütün ilahi dinlerin ortak adıdır
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
vahiy – elinden – özdenetim – nübüvvet – sabır –
1. “Müslüman, dilinden ve . . . . . . . . . Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir.”
2. . . . . . . . . . . . herhangi bir baskı olmadan, kendi iradesiyle davranışlarını kontrol edebilmesidir
3. . . . . . . . . . sözlükte engelleme, direnç gösterme, kararlılık, cesaretli olma, acele etmeme anlamlarına gelir.
4. . . . . . . . . . . . kelime olarak haber verme manasına gelmektedir.
5. . . . . . . . . . Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) almış oldukları vahyi eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmeleridir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Ahlak sözlükte mizaç, tabiat,huy anlamına gelir.
2. ( ) İslam dini vatanın korunması için mücadele edilmesini yasaklamıştır
3. ( ) İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi ve saygıya dayalı olmasını ister
4. ( ) Hz. Salih Semud kavmine gönderilen bir peygamberdir
5. ( ) Hz. Muhammed Kur’an’ı yaşamış ve de açıklamıştır

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir