2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hac ile Umre arasındaki farklar nelerdir? Yazınız.
2. “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır…”
Bu ayeti yorumlayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi hac ile ilgili mekanlardan biri değildir?
A) Kabe
B) Arafat
C) Mescid-i Aksa
D) Mina
2. Haccın yapılışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bayramın birinci Kabe’de vakfe yapılır
B) Bayramın birinci günü sabahı Mina’da şeytan taşlanır
C) Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılır
D) Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilir.
3. “O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Kurban bizi Allah’a yaklaştırır
B) Namaz kılmayan kurban kesemez
C) Kurban Allah rızası için kesilir
D) Kurban yükümlü olduğumuz bir ibadettir
4. Aşağıdakilerden hangisinden kurban edilmez?
A) İnek
B) Koyun
C) Zürafa
D) Deve
5. Hz. İsmail ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. İbrahim’in oğludur
B) Kabe’nin inşasında Hz. İbrahim’e yardımcı olmuştur
C) Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i Allah’a kurban etmek istemiştir
D) Hz. İsmail Mekke’de dünyaya gelmiştir.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Müzdelife – Kabe – Tavaf – Ev halkı – Hayat
1. Arafat ile Mina arasında yer alan bölüme . . . . . . . . . . . denir
2. Haccın farzları ihrama girmek, Arafat’ta vakfe ve . . . . . . . . . . . yapmaktır.
3. Yeryüzünün ilk mabedi . . . . . . . .
4. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, . . . . . . . . ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.
5. Kurbanın bir kısmı yoksullara dağıtırlır bir kısmı komşu ve akrabalara ikram edilir bir kısmı da . . . . . . . . için ayrılır.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) İhrama giren kişinin Kâbe’ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı duaya telbiye denir
2. ( ) Umre sözlükte kabeyi tavaf etmek anlamına gelir.
3. ( ) Umrenin şartı ikidir. İhrama girmek ve Kabe’yi tavaf etmek.
4. ( ) Kurban etinin tamamı aileyle birlikte yenir
5. ( ) Bütün ibadetler Allah rızası için yapılır

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir