2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Ahirete iman insan hayatını nasıl etkiler? Açıklayınız.
2. Hac Müslümanlara ne kazandırır? Maddeler halinde yazınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklardan biri değildir?
A) Ağaç
B) Melek
C) Kuş
D) İnsan
2. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Topraktan yaratılmışlardır
B) Cinsiyetleri yoktur
C) Sürekli olarak Allah’a ibadet ederler
D) Yeme, içme ihtiyaçları yoktur
3. Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?
A) Berzah
B) Dünya hayatı
C) Mahşer
D) Cennet
4. Aşağıdakilerden hangisi cennetin özellikleri arasında yer almaz?
A) Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır
B) Cennette temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları vardır
C) Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar
D) Cennette insanlar sürekli çalışırlar
5. Hac ibadetiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hacca gidecek Müslümanın maddi imkanının yerinde olması gerekir
B) Hac’da insanlar herkesin eşit olduğunu anlarlar
C) Her Müslümana ömründe en az üç defa hac yapması farzdır
D) Hac hicretin 9. Senesinde farz kılınmıştır.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Şeytan – Ba’s – Nas – Yolcu – Hac
1. Görünmeyen varlıklar cin, melek ve . . . . . . . . . dır.
2. İnsan bu dünyada bir . . . . . . . . . gibidir.
3. . . . . . . . . . . . öldükten sonra diriliş anlamına gelir
4. Nas Suresi adını her ayetinin sonunda bulunan . . . . . . . . kelimesinden alır.
5. . . . . . sözlükte bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek gibi anlamlara gelir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Mikail, tabiat ve rızıkları yönetmekle görevli olan melektir
2. ( ) Cinler irade sahibi varlıklar değillerdir
3. ( ) Falcılık, ruh çağırma, sihir ve büyü batıl inanışlardı
4. ( ) Hz. İsa’nın annesinin ismi Hz. Hatice’dir.
5. ( ) Hac insanların bilgilerini ve kültürlerini artırır

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir