2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Veda Hutbesinde yer alan evrensel mesajlara üç örnek veriniz.
2. Vatanın bizler için önemi nedir? Açıklayınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret ettikten sonra barış ortamının sağlanması için yapmış olduğu çalışmalar arasında yer almaz?
A) Mekkeli Müslümanlarla, Medineli Müslümanları kardeş ilan etmiştir
B) aralarında kan davası olan Medineli Müslüman kabileleri barıştırdı
C) Medine’de yaşayan kabileler ile Medine sözleşmesini imzaladı
D) Çeşitli ülkelere davet mektupları gönderdi
2. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması maddelerinden biri değildir?
A) Müslümanlar Mekke’deyken, Mekkeliler üç gün boyunca Medine’ye gidecekler
B) Müslümanlar Kâbe’yi ziyarete bir sonraki yıl gelebilecekler
C) Mekkelilerden biri Müslüman olup Medine’ye sığınırsa geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri verilmeyecek
D) Antlaşma on yıl geçerli olacaktır
3. Aşağıdakilerden hangisi Nas Suresinin manası içerisinden yer almaz?
A) Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
B) İnsanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
C) De ki: sığınırım ben insanların Rabbine,
D) Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!
4. Aşağıdakilerden hangisi bizi birleştiren dini ve milli değerlerimizden biri değildir?
A) Komşu devletler
B) Vatanımız
C) İstiklal Marşımız
D) Peygamberimiz
5. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazsınız…”
Bu hadisten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olgun Müslüman olmamız için birbirimizi sevmemiz gerekir
B) Herkes cennete girecektir
C) Her Müslüman olgundur
D) Birbirini sevmeyen insanlar Müslüman değillerdir
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Millet – Mehmet Akif – Bedir – Ravza-i Mutahhara – sembolüdür –
1. Müslümanlarla, Mekkeli Müşrikler arasında gerçekleşen ilk savaş . . . . . . . . savaşıdır.
2. Peygamberimizin kabrinin olduğu yere . . . . . . . . . . . . denir.
3. Aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna . . . . . . . . denir
4. Bayrak bir milletin . . . . . . . . . .
5. İstiklal Marşımızın yazarı . . . . . . . . . . Ersoy’dur.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır.
2. ( ) Hz. Hamza Bedir savaşında şehit düşmüştür
3. ( ) Peygamberimiz (s.a.v.), 632 yılında hac yapmıştır
4. ( ) Bayrağımız rengini güneşten almıştır
5. ( ) Bizim vatanımız Türkiye’dir

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir