2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Kötü alışkanlıkların zararlarını örnek vererek açıklayınız.
2. Müslümanların hicret etme sebeplerini yazınız.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Kur’an-ın 105. suresidir.
Mekke’de indirilmiştir.
Beş ayetten meydana gelir.
Yukarıda özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhlas suresi
B) Fil suresi
C) Tebbet suresi
D) Nasr suresi
2. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir?
A) Alkollü içki içmek
B) uyuşturucu kullanmak
C) kumar oynamak
D) Spor yapmak
3. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama sebeplerinden biri değildir?
A) Arkadaş çevresi
B) Aile
C) Merak
D) Özenti
4. Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
B) İlk eşi Hz. Hatice’dir
C) 630 yılında vefat etmiştir
D) 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin işlevleri arasında yer almaz?
A) Müslümanlar namazlarını burada kılarlardı
B) Peygamberimiz dini ve sosyal açıklamalarını burada yapardı
C) Peygamberimiz eğitim öğretim faaliyetlerini burada yürütürdü
D) Müslümanların düğünleri burada yapılırdı
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Sağlık – Akabe Biatı – anasıdır – düşmanlık – Hz. Hatice
1. “İki nimet vardır ki insanların çoğu, onların kıymetini bilme konusunda aldanmıştır: . . . . . . . . ve boş vakit.”
2. İçki bütün kötülüklerin . . . . . . . . . . .
3. Kumar kin ve . . . . . . . . . . . . . yol açar
4. Hz. Muhammed’e ilk iman eden kişi eşi . . . . . . . . . . . . . . .
5. Hz. Muhammed ile Medineli Müslümanlar arasındaki görüşmelere . . . . . . . . . denilmektedir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
2. ( ) Hz. Yahya Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir.
3. ( ) Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde eşi Hz. Hatice Peygamberimizi amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e götürmüştür.
4. ( ) Müslümanların Mekke’den Medine’ye gitmelerine göç adı verilir.
5. ( ) Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak Mescit inşa etmiştir

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir