2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ad: . . . . . . . . . . . Soyad: . . . . . . . . . . . . Sınıf: . . . . . . No: . . . . . Puan: . . . . .

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Namaz ibadetinin önemini açıklayınız.
2. Sabah namazının farzı nasıl kılınır? Anlatınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisinde ibadetlerin sınıflandırılması doğru olarak verilmiştir?
A) Farz – Vacip – Nafile
B) Farz – Nafile
C) Vacip – Nafile
D) Vacip – Sünnet – Nafile
2. Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlarından biri değildir?
A) Hadesten taharet
B) Setr-i avret
C) Vakit
D) Kıyam
3. “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”
Bu hadisten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz sadece camilerde kılınabilir
B) Tek başına kılınan namaz kabul değildir.
C) İslam dini namazın cemaatle kılınmasına önem vermiştir
D) Cemaatle namaz kılınması için en az 27 kişi olmalıdır
4. Hz. Zekeriya ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Yahya’nın babasıdır.
B) Yahudiler tarafından şehit edilmiştir.
C) Kur’an’da en çok ismi geçen peygamberdir.
D) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir?
A) Teheccüd namazı
B) Bayram namazı
C) Evvabin namazı
D) Tahıyyatü’l-mescit
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.
Sünnet – Gusül – Yüzü yıkamak – Farz – Evvabin
1. Öğlen namazının farzından önce kılınan dört rekat namaz . . . . . . . . . . . . . namazdır.
2. Abdestin farzları, . . . . . . . . . . elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başın dörtte birini ıslak elle mesh etmek, ayakları topuklar ile birlikte yıkamak.
3. Ağzı ve burnu çalkalayıp tüm vücudu yıkayarak yapılan temizliğe . . . . . . . . . . . denir
4. Akşam namazı beş rekattır. Bunların ilk üç rekatı . . . . . . . . . . son iki rekatı sünnettir.
5. Akşam namazından sonra kılınan nafile namaz . . . . . . . . . . . namazıdır.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Günlük beş vakit namazı kılmak farzdır.
2. ( ) Cuma namazı nafile bir ibadettir.
3. ( ) İslam tarihinde ilk müezzin Hz. Ömer’dir.
4. ( ) Teravih namazı yirmi rekattır.
5. ( ) Namazın altı içinde altı dışında olmak üzere toplam on iki farzı vardır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir